Privacy beleid

FitenFast.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

FitenFast.nl

Spaklerweg 14 B-2

1096 BA Amsterdam

020 2101 348

Dhr. Mak beschermt je gegevens bij FitenFast.nl. Hij is te bereiken via onze contact.

Wij achten zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG").

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 15 januari 2020.

Gebruik van persoonsgegevens

FitenFast.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen verstrekt FitenFast.nl persoonsgegevens aan leveranciers (bijvoorbeeld virtuagym en/of mindbody).

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

  • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam, geslacht, geboortedatum;
  • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
  • Betaalinformatie; BTW nummer, bankrekeningnummer;
  • Andere persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld?

FitenFast.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • FitenFast.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Naast bovenstaande persoonsgegevens is het mogelijk dat wij bijzondere medische gegevens verwerken (enkel door jouw actief verstrekt) indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of met toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

FitenFast.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

FitenFast.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FitenFast.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FitenFast.nl gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Hiernaast maken wij gebruik van social media cookies. Denk hierbij aan de bekende share en like-knoppen van bekende platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, maar ook een filmpje dat geplaatst staat op jouw website via Youtube en je Twitter- en Facebookberichtenfeed. Ook maken wij gebruik van advertentie cookies. Deze cookies worden gebruikt om bezoekers de juiste advertenties te laten zien op diverse (sociale) platformen. Dit type cookie stelt een bedrijf in staat om de marketing gericht en efficiënt in te zetten, door advertenties te tonen, die toegesneden en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Het is uiteraard ook mogelijk om contact met ons op te nemen. We bezorgen je een kopie van de gegevens die we over jou verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan dit verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kan je je klacht voorleggen aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via onze contactpagina.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FitenFast.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem contact met ons op wanneer jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.